Trots att både järnvägar och motorvägar har minskat betydelsen av Europas älvar, floder och kanaler som trafikleder, går än idag stora mängder gods med pråm och flodbåt på Europas kanaler, framförallt i Tyskland. Idag sträcker sig Europas kanalsystem från Rotterdam vid Nordsjön i väster till svartahavskusten i öster och Medelhavet i söder.

Karta över viktigare vattenvägar i Europa

Kanalernas stora betydelse för den tyska ekonomin återspeglas i att det även på senare år byggts nya kanaler och passager för kanaler.

De stora flodernaRedigera

Betydelsefulla kanalerRedigera