et al. är en förkortning av et alia (latin) med betydelsen "med andra" (neutral pluralform). Et alii är den maskulina pluralformen och et aliae är feminin pluralform. Används vanligen i hänvisningar till dokument med många författare.

Vid en hänvisning till ett dokument med få författare skrivs vanligtvis alla författares namn ut. Då antalet författare överstiger en viss gräns skrivs istället enbart första författarens namn ut, följt av uttrycket "et al." för att visa att dokumentet har fler författare. Maxgränsen för antalet författare varierar mellan olika ämnen och vetenskapliga discipliner, men ligger vanligtvis mellan två och fyra. Exempelvis används "et al." vid fler än fyra författare i vetenskapliga rapporter inom biomedicin, men redan vid fler än två författare i uppsatser inom sociologi. Förkortningen bör skrivas med punkt efter "al", det vill säga enligt formen "et al.".

svenska motsvaras "et al." av förkortningen "m.fl." ("med flera").