Ernst Söderberg (konstnär)

svensk konstnär och arkitekt

Ernst August Söderberg, född 8 januari 1889 i Hamburg, död 19 december 1967 i Katrineholm, var en svensk skulptör, tecknare, grafiker, målare och arkitekt.

Kristi himmelsfärd.Altartavla i Eringsboda kyrka

Han var son till möbelsnickaren Johan Fredrik Söderberg och Elisabetha Gesellgen och från 1925 gift med läraren Edit Amanda Ringmar. Söderberg utbildade sig till dekorationsmålare i Tyskland 1904 och studerade vid Kunstgewerbeschule i Hamburg 1908–1909 och arbetade därefter tillsammans med Wilhelm Köppen med olika monumentalarbeten 1912–1914. Under första världskriget vistades han i Sverige och studerade för Carl Wilhelmson i Stockholm 1916 och Valands konstskola i Göteborg 1917. Han sökte sig därefter till Kungliga konsthögskolan i Stockholm där han studerade för Olle Hjortzberg och Wilhelm Smith 1921–1924. Under studietiden tilldelades han kanslermedaljen 1923 och den kungliga medaljen 1924. Konstakademien tilldelade honom ett stipendium ur Kinmansonska fonden 1925 och det Beskowska stipendiet 1926 samt fonderade resestipendium 1927–1930 som han använde för studieresor till Italien, Frankrike och Spanien. Separat ställde han bland annat ut i Hamburg 1916, Lilla utställningen i Stockholm 1930, Uppsala 1935, Eskilstuna 1934, Katrineholm 1934, Gummesons konsthall 1935, Luleå, Västerås, Östersund och på Åsa folkhögskola i Södermanland. Han medverkade i samlingsutställningar arrangerade av Sveriges allmänna konstförening och utställningen Svensk konst på Valand-Chalmers i Göteborg 1923. Hans konstnärskap spänner över ett brett område från skulpturer, målningar, teckningar och grafik utförda i olika tekniker med varierande material. Han har dekorationsmålat, gjort glasmålningar, altarprydnader och predikstolar för ett flertal kyrkor samt ritat gravkapell och kyrkogårdar men han utförde även profana inredningsdetaljer och tecknade telegramblanketter. Han utförde glasmålningar för bland annat Idenors kyrka, Töre kyrka, Söderala kyrka, Kungshamns kyrka, Smögens kyrka, Öxnevalla kyrka. För Katrineholms krematorium utförde han väggmålningen Från vaggan till graven och han målade altartavlor till Hällby kyrka, Eringsboda kyrka, Sundby kyrka, Kula gravkapell, Nykyrka kyrka, Lerbo kyrka samt Smögens kyrka. Bland hans porträttmålningar märks det av konstnärskollegan Thor Fagerkvist. Som stafflimålare koncentrerade han sig på porträtt, stads- och landskapsskildringar samt industrimiljöer. Söderberg är representerad vid Eskilstuna konstmuseum, Borås konstmuseum och Västerås konstförenings konstgalleri.

Tryckta källorRedigera