För stjärnbilden en gång kallad "Staffliet och paletten", se Målaren.

Ett staffli är en ställning på vilken en konstnär har sin målning placerad under arbetet. Det finns även bordsstaffli vilket man ställer upp på ett bord.

Ett ateljéstaffli