Erkännande (olika betydelser)

grensida

Erkännande kan syfta på:

  • Erkännande – inom juridiken att en person medger en omständighet som är ofördelaktig för honom
  • Diplomatiskt erkännande – en folkrättslig procedur stater emellan
  • Erkännande (upphovsrätt) – i upphovsrättslagen en bekräftelse som upphovsrättsinnehavarens upphovsman eller författare till ett arbete