Erik Jöransson Tegel

svensk historiker
Erik Jöransson Tegel
Litografi av Johan Henric Strömer.

Erik Jöransson Tegel, född 1563, död 12 februari 1636, var en svensk ämbetsman och historiker.

BiografiRedigera

Erik Jöransson Tegel var son till Jöran Persson och Anna Andersdotter och återtog faderns förlorade adelsnamn när han skrevs in på riddarhuset 1627. Hertig Karl, som tog hand om familjen efter Jöran Perssons avrättning, bekostade hans universitetsstudier i Tyskland. På 1580-talet var han åter i Sverige. Till en början användes han i underordnade värv, såsom spion eller fiskal, häradshövding i Olands härad i Uppland, däruti konfirmerad 1594. Hertig Karls sekreterare 1598. Uppträdde vid Linköpings riksdag år 1600 då och då som aktör vid rättegången med rådsherrarna och officierade vid avrättningen som "rättegångshärold". 1610 biträdande kammarråd.[1]

Han fick vidare av Karl IX uppdraget att skriva ett verk om Gustav Vasa, i uppdrag att skriva dennes historia. Arbetet granskades av Karl IX själv, som vidtog åtskilliga ändringar och uteslutningar, men Tegels ursprungliga manuskript förvaras i kungliga biblioteket. Arbetet utkom först 1622 under titeln Then stormechtighe, höghborne furstes och christelige herres her Gustaffs, fordom Sveriges konungs historia.[1] I texten citeras och refereras mängder av dokument från det kungliga kansliet som senare gått förlorade.

Gustaf II Adolf uppges inte ha kunnat tåla honom; inte desto mindre fick han 1626 donationsbrev på ett par gårdar och en häradsränta för "långlig, flitig och trogen tjänst". 1627 fick han bekräftelse på faderns adelskap och introducerades på Riddarhuset.[1]

Erik skrev sig till gårdarna Huvudsta och Alby i Solna socken, Grundvik i Värmdö socken, Kallhäll i Järfälla socken och Sollentunaholm i Sollentuna socken. År 1606 förlänades han Södra Ljusterö.[1] Tegel uppbar skatt från alla Södra Ljusterös gårdar, med undantag för Hummelmora och Edö.[2]

BibliografiRedigera

  • Then stoormechtige, högborne furstes och christelighe herres, her Gustaffs, fordom Sweriges, Göthes, och Wendes konungs etc. historia, vthi twå deeler författad. Stockholm: Erik Jöransson Tegel. 1622. Libris länk 
  • Breviarium Gustavianum. Thet är: ett kort vthtogh aff k. Gustaffz den förstes historia, begynnandes på thet åhret 1518 ... först wijdlöfftigt sammanskrifwen aff fordom ... Erich Jörenson Tegell, och åhr, 1622. in folio aff trycket vthgången: men nu kortteligen extraherat, och vthi thenna mindre form, bracht: medh ett ympnigt åhrs register: aff Christopher L: Grubb. .... Tryckt i Linköpingh aff Daniel Kämpe. Åhr 1671.. 1671. Libris länk 
  • Konung Erics den XIV:des historia, som förtäljer desz merckwerdiga handlingar, men i synnerhet de emot Sweriges då warande fiender förda krig, sammanskrefwen af framledne ståthållaren och cammar-rådet Eric Jöransson Tegel ... men nu: först af desz handskrift i allment tryck, jemte anmerkningar och et fullkomligit register, utgifwen af Anders Anton von Stiernman. Stockholm, trykt hos Lorentz Ludw. Grefing, på des egen bekostnad. 1751.. Stockholm. 1751. Libris länk 
  • Schück Henrik, Tegel Erik Jöransson, red (1915). Äldre svenska biografier. 1/2. Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1915: Program; 1. Uppsala. Libris länk  - Häri ingår: Tegel, Erik Jöransson: Sweriges Rijkes laghwunna meen edige ertz förrädares Johannis Messenii oredelige bedriffter, falska eeder, och förrädelige handlingar, ... - Utgiven av Henrik Schück.

Vidare läsningRedigera

  • Ljung, Sven Johan Gustaf (1939). Erik Jöransson Tegel: en biografisk-historiografisk studie. Lund: Gleerups. Libris länk 

KällorRedigera

  1. ^ [a b c d] Tegel, Erik Göransson (Jöransson) i Nordisk familjebok (första upplagan, 1878)
  2. ^ E. Alfred Jansson: Ljusterö under gångna tider, 1960.

Externa länkarRedigera