Eric Petterson

svensk klarinettist
För andra betydelser, se Erik Pettersson.

Eric Petterson, klarinettist och tillverkare av klarinetter med varumärket EP. Klarinetterna tillverkades i två modeller. Kvalitet 1 med rullar för höger hands lillfinger och kvalitet 2 utan rullar. Eric Petterson drev en musikhandel på Linnégatan i Stockholm under mitten av 1900-talet. Tonvikten var lagd på blåsinstrument. Företaget upphörde 1974, då Eric Pettersson av åldersskäl överlät klarinettillverkningen till den franska firman Robert Malerne som under en period tillverkade klarinetter efter Eric Pettersons specifikationer märkta modell E.P. Eric Petterson tillverkade även klarinettmunstycken märkta Conbrio Stockholm.

På Eric Petterson-fabriken tillverkades även brassinstrument under namnet Euphony. Flera modeller var baserade på Ahlberg & Ohlssons instrument. Eric Petterson importerade också brassinstrument från Tyskland som märktes "Imported by Eric Petterson Stockholm", vissa även märkta "Royal Tone".

Eric Petterson sålde marschvirveltrummor märkta Eric Petterson Stockholm. Dessa tillverkades av Ramona musik.