Svensk F-tuba fabrikat Ahlberg & Ohlsson tillverkad ca 1890.

Ahlberg och Ohlsson var ett svenskt företag som tillverkade bleckblåsinstrument. Företaget fanns mellan 1850 och 1959.

Företagets grundare, Olof Ahlberg och Lars Ohlsson, hade varit anställda hos instrumentmakaren Jacob Valentin Wahl (1801-1887) i Landskrona fram till 1850.