Epistel är grekiska (ἐπιστολή, epistolē) och betyder brev och kan syfta på:

Se ävenRedigera