En enhetsfront är inom den kommunistiska rörelsen en taktik där man uppmanar till enhet med alla fackförbund, partier, organisationer som har en koppling till arbetarrörelsen.Taktikens syfte är att vid särskilda omständigheter bekämpa ett hot (t.ex. fascism) mot arbetarrörelsen på klassmässig grund. Enhetsfront ska inte förväxlas med folkfront som var en taktik som fördes fram av Komintern efter att tredje periodens politik (där socialdemokrater sågs som en variant av fascismen, social-fascism) hade misslyckats och nazisterna gripit makten i Tyskland. Folkfronten innebar istället att man genom klassamarbete skulle skapa största möjliga enhet mot fascismen. Detta innebar att alla kommunistpartier kopplade till Komintern tillfälligtvis skulle hålla tillbaka det revolutionära arbetet och söka samarbete med borgerliga partier. Detta var särskilt svårt att förklara för arbetare i koloniala länder t.ex. Indien som plötsligt skulle ena sig med brittiska kapitalister.

Externa länkarRedigera