Enfassystem är det normala systemet i byggnader för belysning och mindre elektriska apparater. Det består av en avsäkrad, spänningsförande ledare (fasledare) och en "returledare" (neutralledare) som är strömförande endast när en apparat är inkopplad mellan fasen och nollan. Många apparater kräver dessutom skyddsjord som förbinder apparatens hölje med jord. Numera krävs skyddsjord i nyinstallationer.

Enfassystem är vanligtvis avsäkrade med 10 ampere vilket vid den normala spänningen i Sverige (230 volt) tillåter en uttagen effekt på 2300 watt. Maximalt kan man ha 16 ampere, vilket ger ett tak på ungefär 3680 watt. Det som sätter begränsningen är kabeln, högre belastning skulle kunna leda till överhettning och kabelbrand.

Apparater (exempelvis större motorer) som kräver mer effekt använder trefassystem d.v.s. tre faser, en nolla och en skyddsjord.