En elevassistent arbetar i skolan och hjälper elever som behöver särskilt stöd för att kunna följa med i undervisningen. Stödet sker ofta i samråd med lärare.[1] Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), uppmärksamhetsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism.[2]

Elevassistenter i Sverige kan ha olika utbildningar och för vissa arbeten krävs kompetens om funktionsnedsättningar. Det finns inriktade yrkesutbildningar vid gymnasieskola, folkhögskola och yrkeshögskola.[3] Omkring 20 000 personer arbetade som elevassistent i Sverige år 2020.[4]

Beskrivning redigera

Elevassistenter kan arbeta med en enskild elev, med flera enskilda elever eller som extra resurs i klassrum och mindre grupper. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven eller eleverna att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven eller eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskap.[5] Det kan också röra sig om att träna elever på vardagliga arbetsuppgifter, att vara ett stöd på raster, i omklädningsrum och på utflykter. Elevassistenten följer ofta eleven eller eleverna under hela skoldagen, vilket även brukar innebära arbete inom fritidsverksamhet.

Se även redigera

Referenser redigera