Yrkeshögskola

en form av tillämpad högskoleutbildning, separat från akademisk utbildning

En yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på eftergymnasial nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder.

Yrkeshögskolor finns bland annat i Finland och Sverige.[1] Genom Bolognaprocessen har examina i en del länder samordnats med lägre och högre högskoleexamen vid universitet och högskolor. Samma terminologi kan då användas, så att kandidat- ("bachelor") och magisterexamen ("master") vid yrkeshögskola till sin nivå avses motsvara dessa högskoleexamina, men med en mer praktisk inriktning.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

FotnoterRedigera