Elektroplätering eller galvanoplastik är en process som innebär att man med hjälp av elektrolys täcker ett metallföremål med ett tunt skikt exempelvis guld eller silver. Processen var eventuellt känd i Persien redan före vår tideräknings början, det så kallade Bagdadbatteriet. Funktionen hos detta är dock oklar och några elektropläterade föremål från tiden finns inte.

Principen för elektroplätering, här för att belägga med koppar

HistoriaRedigera

1838 visade Moritz Hermann von Jacobi att man på elektrolytisk väg ur en kopparsaltlösning kunde erhålla kopior av medaljer och andra föremål. Denna konst, som senare utvecklades vidare, benämndes galvanoplastik. Kort efter Jacobis uppfinning använde Werner von Siemens 1841 den elektriska strömmens elektrofysiska verkan även för att kunna plätera oädla metaller med silver eller guld.

Se ävenRedigera

KällorRedigera