Elektroplätering eller galvanoplastik är en process som innebär att man med hjälp av elektrolys täcker ett metallföremål med ett tunt skikt av exempelvis guld, silver, koppar, krom eller tenn.

Principen för elektroplätering, här för att belägga med koppar.

Inom pseudovetenskapliga kretsar påstås att processen eventuellt var känd i Persien redan före vår tideräknings början, det så kallade Bagdadbatteriet. Detta påstående är enligt arkeologer felaktigt. Några elektropläterade föremål från samma tidsålder har inte hittats.

Historia

redigera

1838 visade Moritz Hermann von Jacobi att man på elektrolytisk väg ur en kopparsaltlösning kunde erhålla kopior av medaljer och andra föremål. Denna konst, som senare utvecklades vidare, benämndes galvanoplastik. Kort efter Jacobis uppfinning använde Werner von Siemens 1841 den elektriska strömmens elektrofysiska verkan även för att kunna plätera oädla metaller med silver eller guld.

Se även

redigera

Källor

redigera