Öppna huvudmenyn

Oädla metaller definieras som metaller som oxiderar relativt snabbt och reagerar med utspädd saltsyra (HCl) och bildar väte. Begreppet är motsatsen till ädelmetaller och till de oädla metallerna räknas till exempel järn, nickel, bly och zink. Koppar brukar traditionellt också räknas till de oädla metallerna eftersom metallen oxiderar relativt lätt trots att koppar inte reagerar med saltsyra.

Alkemisterna försökte förr i tiden att transmutera billiga och lättillgängliga oädla metaller till ädelmetaller som guld och silver. Oädla metaller kan vätejoner (H+) inte påverka.