Elektrometer, ett instrument som används för att mäta elektrisk laddningsmängd och elektrisk potentialskillnad. Namnet används för flera olika typer av instrument.

  • Det tidiga 1800-talets elektrometrar, också kallade elektroskop, baserades på kraftverkan mellan elektriska laddningar. Mekanismen vidareutvecklades under 1800-talet till "elektrostatiska voltmetrar" med visare och graderad skala.
Elektrometer med remsor av guldblad. Då bladen har likadana laddningar repellerar bladen varandra och vinkeln mellan bladen är ett mått på laddningens storlek. Elektrometern kan laddas med en stav
  • Modernare former av elektrometrar innehåller en förstärkare byggd med specialutvecklade elektronrör eller halvledarkretsar och med extremt hög ingångsresistans. Med dessa kan man indikera så låga strömmar som någon femtoampere, fA, 10-15 ampere. En sådan strömmätarkrets, kompletterad med några ytterligare komponenter, kan användas som mätinstrument för låga spänningar (millivolt) och laddningar (femtocoulomb) samt för höga resistanser (1 000 teraohm, 1015 Ω, 1 petaohm, 1 PΩ ).
  • En femtoampere motsvarar omkring 4 000 elektroner per sekund. Den strömmen är så ringa att slumpbeteendet hos varje enstaka ledningselektron bidrar till en observerbar och oundviklig fluktuation i strömmen, brus, vilket sätter en gräns för vad som är möjligt att mäta.

Se ävenRedigera