Dämpning, inbromsning av en rörelse, i synnerhet en vibration. Om en oscillator inte är tillräckligt dämpad, kan resonanser uppstå med störande eller katastrofalt stora amplituder.

Impulsrespons av en dämpad harmonisk oscillator
Amplitud som funktion av tid vid överdämpning (ζ>1), kritisk dämpning (ζ=1) och underdämpning (ζ<1)

Se även redigera