Öppna huvudmenyn

Ekonomiska rådet var under perioden 1988 till 2007 en svensk myndighet under finansdepartementet. Myndigheten inrättades under den första regeringen CarlssonKjell-Olof Feldt var svensk finansminister och därmed ansvarig för finansdepartementet. Rådet hade som uppgift att ta initiativ till och redovisa forskning och utredningsarbete av betydelse för den ekonomiska politiken.[1] Rådet skulle även ge råd till finansdepartementet och konjunkturinstitutet i vetenskapliga frågor. Rådet bestod av 6 ledamöter samt chefen för konjunkturinstitutet som adjungerades till rådet. Ledamöter, ordförande och vice ordförande utsågs av regeringen. Rådet upphävdes 2007 av Reinfeldtregeringen med Anders Borg som finansminister i samband med inrättandet av den nya myndigheten finanspolitiska rådet.[2]

ReferenserRedigera