Ekonomiska rådet var under perioden 1988 till 2007 en svensk myndighet under finansdepartementet. Myndigheten inrättades under den första regeringen CarlssonKjell-Olof Feldt var svensk finansminister och därmed ansvarig för finansdepartementet. Rådet hade som uppgift att ta initiativ till och redovisa forskning och utredningsarbete av betydelse för den ekonomiska politiken.[1] Rådet skulle även ge råd till finansdepartementet och konjunkturinstitutet i vetenskapliga frågor. Rådet bestod av 6 ledamöter samt chefen för konjunkturinstitutet som adjungerades till rådet. Ledamöter, ordförande och vice ordförande utsågs av regeringen. Rådet upphävdes 2007 av Reinfeldtregeringen med Anders Borg som finansminister i samband med inrättandet av den nya myndigheten finanspolitiska rådet.[2]

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Förordning 1988:1214 om inrättande av ekonomiska rådet”. https://www.lagboken.se/Lagboken/lagar-och-forordningar/lagar-och-forordningar/offentlig-forvaltning/Myndighetsinstruktioner/E/Upphavda/d_2122-forordning-1988_1214med-instruktion-for-ekonomiska-radet.-forfattningen-har-upphavts-genom_-sfs. Läst 25 juni 2019. 
  2. ^ ”Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU2”. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utgiftsomrade-2-samhallsekonomi-och_GV01FiU2/html. Läst 25 juni 2019.