Edsleskogs prästgård

byggnadsminne i Åmåls kommun

Edsleskogs prästgård är ett byggnadsminne i Åmåls kommun och ligger intill platsen där Edsleskogs gamla kyrka låg.[1] Prästgården är byggnadsminne sedan 17 april 1978.[2]

Edsleskogs prästgård
Prästgård
Huvudbyggnaden i augusti 2007.
Huvudbyggnaden i augusti 2007.
Land Sverige Sverige
Stift Karlstad
Religion Kristendom
Minnesmärke för Anders Fryxell, Edelskogs prästgård.

HistorikRedigera

Prästgårdsbyggnaden är uppförd 1822, medan den södra flygelbyggnaden, den så kallade Fryxellsgården, byggdes 1795. Den norra flygeln, vilken tidigare inrymt lantarbetarbostäder, men som numera är församlingshem, byggdes på 1870-talet. Prästgårdsanläggningen är ett levande exempel på det byggnadssätt, som reglerades genom de ecklesiastika boställsförordningarna med paralleller i bland annat de militära boställena. Prästgården fick därigenom karaktären av ett mellanting mellan herrgård och storbondegård med högreståndsmässig prägel.[3]

BeskrivningRedigera

Prästgården ligger på en höjd nordväst om Edsleskogs kyrka. Gården domineras av den tidigare prästbostaden, en stor rödmålad träbyggnad i två våningar med sexdelad plan, i sydost flankerad av två mindre byggnader, faluröda liksom övriga byggnader på gården. Den västra, Fryxellsflygeln, är en ålderdomlig parstuga med bevarad interiör från 1700-talet. Den östra, är en 1800-talsbyggnad, som tidigare inrymt arbetarbostäder, men har på senare tid moderniserats och används numera som församlingshem.[4]

Öster om mangården finns ett antal rödfärgade uthus av trä; närmast prästbostaden en byggnad, som lär ha inrymt både avträde och tvättstuga, öster om denna har förskolan sin lekplats med sandlåda och gungor. I anslutning till denna finns ett äldre garage och en vedbod. Dessa används som förråd respektive lekstuga för daghemmet och förskolan..[4]

I sluttningen väster om prästgården finns ett par husgrunder efter rivna eller flyttade byggnader, närmast landsvägen en nybyggd förrådsbyggnad. Prästgården omges av ett falurött trästaket. Byggnadsminnets skyddsområde omfattar tomten/fastigheten som prästgården ligger på samt inägomarken norr om prästgården samt marken mellan prästgården, kyrkogården och landsvägen.[4]

Gården består av tre stora, rödfärgade tvåvåningsbyggnader. Huvudbyggnaden är uppförd under 1800-talets mitt. Den södra flygelbyggnaden (Fryxellsflygeln) tillkom i slutet av 1700-talet. Nu är den museum med den gamla interiören bevarad. Den norra flygeln är från 1870-talet.

I gården växte Värmlandsvisans skapare, Anders Fryxell upp.[5]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Karta, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
  2. ^ Lagskydd, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
  3. ^ Historik, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
  4. ^ [a b c] Beskrivning, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
  5. ^ Nationalencyklopedin (1991). NE HF band 05. NE Nationalencyklopedin. sid. 268. Libris 12306118. ISBN 978-91-976240-4-6 

WebbkällorRedigera

  • Beskrivning, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. Läst 15 juli 2021.
  • Historik, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. Läst 15 juli 2021.
  • Karta, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. Läst 15 juli 2021.
  • Lagskydd, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. Läst 15 juli 2021.

Tryckta källorRedigera

Externa länkarRedigera