Ecklesiastik (latin: ecclesiasticus, den kristna församlingen[1]) är ett akademiskt studieämne och ett äldre ord för (statligt) kyrkoväsen och samhällssektorer som traditionellt tillhört kyrkan, framför allt utbildning. Användes i ord som ecklesiastikdepartementet och ecklesiastikminister.

Ordet sammanblandas ibland med ”eklektisk” och ”eklekticism” som betyder stilblandning.

Se även Redigera

Källor Redigera

Noter Redigera