Dvärg kan avse:

  • Dvärgväxt – en person, en växt eller ett djur som är mycket mindre än andra individer av samma art
  • Dvärg (mytologi) – väsen i mytologi och traditionell folktro
  • Dvärg (fantasy) – inom fantasygenren en humanoid, småväxt och satt art
  • Dvärgar (Tolkien) – ett av de folkslag som figurerar i J.R.R. Tolkiens böcker
  • Dvärgstjärna – en stjärna som befinner sig i en speciell fas
  • Dvärgsignal – en typ av signal i spårtrafik
  • Dvärgen – en roman av Pär Lagerkvist