Djurö (ö)

en ö i Värmdö kommun, sammanväxt med Vindö (Q10715730)
För ön med samma namn i Vänern, se Djurö, Vänern. För tätorten med samma namn, se Djurö (ort i Värmdö kommun).

Djurö är en ö i Värmdö kommun i Stockholms skärgård vid Kanholmsfjärden numera sammanväxt med Vindö. På Djurö ligger tätorten Djurö och småorten Djurö by.

Sydvästra Djurö med kyrkudden till höger.
Djuröbron från Fågelbrolandet till Djurö.

Genom landhöjningen har den under de senaste seklerna förenats med Skepparön/Djurönäset och Vindö via smala näs.

Öns namn betyder "hjortön". På dess södra sida fanns redan under forntiden en utmärkt lagunhamn vars äldsta belagda bruk markeras av de förmodligen högmedeltida ortnamnen Kuggholmen och Kuggberget. På 1450-talet omnämns hamnen första gången i skrift och kallas Djurhamn. Trots att den gradvis blev allt grundare genom landhöjningen användes hamnen sedan flitigt av både danska och svenska örlogsflottor fram till omkring 1700. Därefter levde den kvar som ankringsplats för småskalig seglation. Ett av de många stora skepp som legat i Djurhamn var Riksvasa som 1623 tog eld, bogserades iväg från hamnen och sjönk ett par kilometer bort.

Djuröbron från Ramsmora vid Stavsnäs till Djurö blev färdig 1962. Det är en bågbro i betong med en spännvidd på 180 meter och är därmed den största bron i Stockholms skärgård.

Externa länkarRedigera