En församlingsföreståndare är i flera svenska samfund en vald andlig ledare i en kristen församling.

I regel är församlingsföreståndaren pastor, men det finns exempel på små församlingar utan anställd pastor där församlingsföreståndaren är en vanlig medlem eller i något fall en diakon. Församlingsföreståndaren väljs vanligtvis på ett årsmöte där alla myndiga församlingsmedlemmar har rösträtt.

Termen förekommer inte i Svenska kyrkan, där motsvarigheten är kyrkoherde.