Dissipation är ett begrepp i fysiken, som är typiskt för dynamiska system, där viktiga mekaniska företeelser som vågor eller svängningar förlorar energi över tiden. Oftast beror det på att friktion eller turbulens inverkar. Energiförlusten omvandlas till värme, som höjer systemets temperatur. Sådana system kallas dissipativa system.