Vasa universitets huvudentré
Tritonia heter Vasas vetenskapliga bibliotek.

Vasa universitet är ett finskspråkigt universitet som på finska heter Vaasan yliopisto och på engelska University of Vaasa. Vasa universitet har cirka 5 000 studerande och 450 anställda.

Vasa universitet har profilerat sig inom områdena ekonomi och affärsverksamhet, språk och kommunikation, energi och produktion samt offentligt ledarskap och god förvaltning. Universitetets fyra fakulteter och fristående institutioner fungerar i enlighet med sina speciella profiler och de har ett nära samarbete med såväl företag och näringsliv i den egna regionen som med inhemska och utländska forskningsinstitutioner.

På universitetets campusområde förenas modern arkitektur med industriell och maritim historia. De nya byggnaderna Lotsen, Tjärhovet och Tritonia är design av arkitekterna Käpy och Simo Paavilainen. Byggnaderna kompletterar på ett naturligt och ändamålsenligt sätt den gamla fabriksmiljön i Brändö. De korta avstånden mellan byggnaderna skapar en effektiv och trivsam arbetsmiljö vid universitetet. Vasa universitetet är ett finskspråkigt universitet som utgör en del av Vasa vetenskapspark och den koncentration av högskoleenheter som finns i Vasa.

FakulteterRedigera

 • Filosofiska fakulteten
 • Handelsvetenskapliga fakulteten
 • Tekniska fakulteten

Fristående institutioner

 • Levón-institutet
 • Tritonia, Vasa vetenskapsbibliotek och lärocenter

Från handelshögskola till universitetRedigera

 • 1961 Stiftelsen för Vasa handelshögskola grundas
 • 1966 Statsrådet beslutar att Vasa handelshögskola skall få statligt stöd
 • 1968 De första 150 studerandena inleder sina studier vid Vasa handelshögskola
 • 1980 Den humanistiska utbildningen inleds, namnet ändras till Vasa högskola
 • 1983 Den samhällsvetenskapliga utbildningen inleds
 • 1988 Utbildningen av industriekonomer inleds
 • 1988 Den första promotionen ordnas
 • 1990 Utbildningen av diplomingenjörer inleds i samarbete med Tekniska högskolan
 • 1991 Vasa högskola blir Vasa universitet
 • 1994 Nytt campus på Brändö: Tjärhovet och Lotsen färdigställs
 • 1996 Det tekniska forskningscentret Technobothnia färdigställs i bomullsfabrikens före detta väverihall med Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Svenska yrkeshögskolan (numera Yrkeshögskolan Novia) som upprätthållare.
 • 1998 Universitetets andra promotion
 • 2001 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia färdigställs som Vasa universitets, Svenska handelshögskolan i Vasas och Åbo Akademi i Vasas gemensamma bibliotek och lärocenter.
 • 2004 Rätt att utexaminera diplomingenjörer beviljas.
 • 2006 Universitetets tredje promotion ordnas som doktorspromotion, utexaminerade magistrar har sin egen utexamineringsfest för första gången.
 • 2006 Samarbetsvtal mellan universitetet och Konstindustriella högskolan om Västra Finlands designcentrum MUOVA
 • 2010 Filosofiska fakulteten grundades

TritoniaRedigera

Tritonia bildades genom en sammanslagning av biblioteken vid Vasa universitet, Åbo Akademi i Vasa och Svenska handelshögskolans enhet i Vasa och inledde sin verksamhet 1.8.2001. Namnet Tritonia anknyter till de tre universiteten och havet. Triton var inom den grekiska mytologin havsguden Poseidons son. Från och med 1.1.2010 blev Tritonia ett gemensamt bibliotek för fem olika högskolor, det vill säga för universitetet, Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novias enheter i Vasa, Hanken i Vasa och Åbo Akademis enheter i Vasa och Jakobstad.

Tritonia inkluderar ett tvåspråkigt vetenskapligt bibliotek och ett lärocenter. Den främsta målgruppen består av forskare, lärare och studerande vid de fem högskolorna, men biblioteket är även ett offentligt bibliotek som är öppet för alla som söker kunskap.

Tritonia är en del av Finlands universitetsbiblioteks nätverk. Genom nätverken anskaffar Tritonia material och producerar an del av sin service. Tritonia verkar aktivt i Vasa högskolekonsortium och deltar i det regionala samarbetet med biblioteken i Vasa med omnejd.

Externa länkarRedigera