Dimitrie Cantemir, född 26 oktober 1673, död 21 augusti 1723, var en rumänsk härförare, filosof, historiker, geograf och kompositör. Han var far till Antioch Kantemir och Maria Cantemir.

Sovjetunionens frimärke, Dimitrie Cantemir, 1973 (Michel 4175, Scott 4132)

Cantemir blev 1709 hospodar i Moldova och stod till en tid i sådan gunst hos Höga porten, att han 1710 befriades från all tribut och erhöll löfte om hospodarvärdigheten i Valakiet. Genom kriget mellan Osmanska riket och Ryssland kom han i en svår ställning, men beslutade snart att övergå till den trosförvante tsar Peter den stores sida och slöt i april 1711 ett fördrag med denne, vilket tills vidare gav ryssarna militär dispositionsrätt över Moldova, men å andra sidan tillförsäkrade honom detta som suveränt och ärftligt furstendöme eller (i händelse av ogynnsam krigslycka) förläningar och pension i Ryssland. Händelserna tvingade honom att välja det senare alternativet, och han erhöll senare rysk furstetitel och senatorsvärdighet.

Cantemir var en bildad och lärd man, väl hemmastadd i persiska och turkiska språken, medföljde 1722 Peter på tåget till Persien samt var denne behjälplig med författande av proklamationer på nämnda språk. Hans andra gemål, furstinnan Anastasija Trubetskaja, var uppfostrad i Sverige. Han författade bland annat en Historia de ortu et defectione imperii turcici.

KällorRedigera