Dietylstilbestrol (alternativa namn innefattar stilbestrol, synestrin, estroben, med mera), förkortat DES, är ett xenoöstrogen som inte är en steroid. Det användes förr kliniskt för människor och djur, men är cancerogent.[1] Det verkar genom att binda till östrogenreceptorerna, till östrogenrelaterad receptor gamma och östrogenrelaterad receptor beta,[2] samt till delta-opioidreceptorer.[3]

DES syntetiserades 1938,[4] och Hoffmann-La Roche i USA tog år 1947 patent på DES,[1] som ett komplement till kvinnans naturliga östrogen. Det användes inledningsvis bland annat för att förhindra missfall och förtidig födsel och var vanligt under 1950- och 1960-talen,[5] samt för att öka tillväxten på slaktdjur. DES slutade användas i dessa syften efter att man under tidigt 1970-tal fann att det orsakade bröstcancer hos mödrarna,[5] och gynekologisk cancer hos de kvinnor,[2] samt kryptorkism och förminskade testiklar (testikulär hypoplasi) för de män[6] som exponerats för DES under fostertiden, vilket också ledde till försämrad fertilitet för båda könen.[7] Risken för bröstcancer har sedermera visat sig också föreligga hos dem som under fostertiden exponerats för DES.[5] Det har därefter använts som hormonbehandling vid klimakteriet samt vid prostatacancer för att minska testosteronproduktionen.[8]

DES inaktiveras i levern och utsöndras med urin och avföring huvudsakligen i form av glukuronid.[8] Nötdjur utsöndrar dock DES tämligen oförändrat.[9] När DES, vanligen genom avlopp och utsöndring från människor och djur, når jordlagret antas den vara tämligen immobil. Den kan också upplagras i jorden genom att färdas med vatten och sedan ansamlas i jordlagren runt vattnet.[1] Det har sedan 1950-talet varit känt att det tas upp av växter,[9] varmed användning av DES inom jordbruk eller som läkemedel till människan får konsekvenser i många generationer av näringskedjan,[10] och den sålunda fortsätter vara hormonstörande och cancerogen också i låga doser. Överföringen till nästkommande generationer tycks dessutom vara genetisk och epigenetisk.[11][12][13]

NoterRedigera

 1. ^ [a b c] http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=448537
 2. ^ [a b] http://www.drugbank.ca/drugs/DB00255
 3. ^ https://www.ebi.ac.uk/chembldb/index.php/compound/inspect/CHEMBL411
 4. ^ https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:41922
 5. ^ [a b c] Palmer, Julie R., et al. "Prenatal diethylstilbestrol exposure and risk of breast cancer." Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention 15.8 (2006): 1509-1514.
 6. ^ Gill, W. B., et al. "Association of diethylstilbestrol exposure in utero with cryptorchidism, testicular hypoplasia and semen abnormalities." The Journal of urology 122.1 (1979): 36-39.
 7. ^ Stillman, R. J. "In utero exposure to diethylstilbestrol: adverse effects on the reproductive tract and reproductive performance and male and female offspring." American journal of obstetrics and gynecology 142.7 (1982): 905-921.
 8. ^ [a b] http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?sid=7847643
 9. ^ [a b] Hacker, R. G., et al. "Uptake of diethylstilbestrol by edible plants." Journal of animal science 26.6 (1967): 1358-1362.
 10. ^ Dı́az-Cruz, M. Silvia, Marı́a J. López de Alda, and Damia Barcelo. "Environmental behavior and analysis of veterinary and human drugs in soils, sediments and sludge." TrAC Trends in Analytical Chemistry 22.6 (2003): 340-351.
 11. ^ Newbold, Retha R., Elizabeth Padilla-Banks, and Wendy N. Jefferson. "Adverse effects of the model environmental estrogen diethylstilbestrol are transmitted to subsequent generations." Endocrinology 147.6 (2006): s11-s17.
 12. ^ Walker, Bruce E., and Madge I. Haven. "Intensity of multigenerational carcinogenesis from diethylstilbestrol in mice." Carcinogenesis 18.4 (1997): 791-793.
 13. ^ Titus-Ernstoff, Linda, et al. "Offspring of women exposed in utero to diethylstilbestrol (DES): a preliminary report of benign and malignant pathology in the third generation." Epidemiology 19.2 (2008): 251-257.