Diastereomerer (eller diastereoisomerer) är molekyler som är stereoisomerer utan att vara varandras spegelbilder. Diastereomerer kan ha olika fysikaliska egenskaper och olika förmåga att reagera med andra ämnen. Diastereomerer kan också definieras som par av isomerer med sinsemellan motstående konfigurationer på ett eller flera av sina kirala centra utan att vara spegelbilder av varandra.

Ett exempel är dessa två monosackarider:

 CH=O CH=O
 |      |
HC-OH HO-CH
 |      |
HC-OH HC-OH
 |      |
HC-OH HC-OH
 |      |
 CH2OH CH2OH
 
D-Ribos  D-Arabinos

Se även redigera