Deutscher Aktienindex (DAX), tyskt aktieindex, säte i Frankfurt am Main.

Bild från DAX i Frankfurt am Main.

Följande företag är för närvarande[när?] med i DAX-indexet: