Artikulationsställen
Labiala
Bilabiala
Labiodentala
Linguolabiala
Koronala
Interdentala
Dentala
Retroflexa
Alveolara
Postalveolara
Alveolopalatala
Dorsala
Palatala
Labiopalatala
Velara
Labiovelara
Uvulara
Faryngala
Epiglottala
Glottala
Se även: artikulationssätt  · Kategori:Konsonantljud

Den här sidan kan innehålla fonetisk information skriven med IPA, som kan krångla i vissa webbläsare. Hjälp.

Redigera den här mallen

En dental fon uttalas genom att tungan trycks mot överkäkens framtänder. I praktiken grupperas de icke-frikativa dentala konsonanterna för det mesta med de alveolara och de postalveolara, då dessa låter nästan identiskt.

De svenska dentala konsonanterna räknas normalt till alveolarerna.

Se även redigera