Artikulationssätt
Nasal
Klusil
Frikativa
Affrikata
Lateral
Approximant
Halvvokal
Likvida
Flapp
Tremulant
Ejektiva
Implosiva
Klickljud

Inom lingvistik är artikulationssätt de sätt som tungan, läpparna, käken och andra talorgan påverkas för att tillverka ljud. Oftast används konceptet enbart för konsonantljud, även om artikulationssätt även påverkar vokalers uttal.

Eulerdiagram över fonem och deras arikulationssätt

Se även redigera