För kroppsbyggartermen, se Deffa.

En definition är en bestämning eller avgränsning av ett språkligt uttrycks betydelse. Definitioner spelar en stor roll i logisk analys.

ElementRedigera

Elementen i en definition är definiendum (latin för ”det som ska definieras”) och definiens (latin för ”det som definierar”).

I satsen "ett fordon är ett hjälpmedel för transport över land", är definiendum "fordon" och definiensen "hjälpmedel för transport över land".

Typer av definitionRedigera

En definition kan vara av flera slag:

Definitionstyp Beskrivning Exempel
Stipulativ definition Då ett ord används i en viss beskriven bemärkelse Med x avses y
Nominaldefinition Definition per konvention Pascal är newton per kvadratmeter (för fler exempel, se "SI (härledd enhet)")
Realdefinition Definition av faktum Aristoteles definition av människan som förnuftigt djur[a]
Persuasiv definition Definition av laddade eller omtvistade termer innehållande emotiva utsagor Demokrati är kollektivt ägande av produktionsmedlen
Ostensiv definition Definition genom utpekande Det där är en cykel, kombinerat med en gest mot nämnda föremål
Rekursiv definition Definition som innehåller eller refererar till det som definieras självt[b]
Induktiv definition
Teoretisk definition
Operationell definition Avgränsning med praktiskt användbara kriterier Som hypertoni räknas systoliskt blodtryck >140 eller diastoliskt blodtryck > 90 vid upprepade mätningar

En annan indelning är:

Definitionstyp Beskrivning Exempel
Intensionell definition Begrepp definieras utifrån sin intension, som består av ett överordnat begrepp (Aristoteles: genus), och särskiljande kännetecken (Aristoteles: differentiae) Bakteriell lunginflammation är en inflammation, orsakad av bakterier, belägen i lungan.
Extensionell definition Definition genom uppräkning av underordnade begrepp Rörelseapparaten består av armar, ben och ryggrad och dess ingående delar (t.ex. halsrygg, händer, skuldra, höfter)

Huruvida allt kan definieras är omstritt. G.E. Moore hävdar att vissa begrepp är enkla, omöjliga att spjälka upp i beståndsdelar, till exempel det goda eller det sköna. Kant talar om a priori respektive a posteriori, där aprioriska kategorier ej kan definieras.

Se ävenRedigera

KommentarerRedigera

  1. ^ Hur definitionen av allmänbegrepp fungerar är omstritt, se "Universaliestriden".
  2. ^ Resulterar ofta i att definitionen inte fyller sitt syfte på bästa sätt.

ReferenserRedigera