Samfundet De Nios Julpris har utdelats sedan 2014 några veckor före jul. Någon prismotivering anges aldrig.[1]

Pristagare[1]

redigera

Källor

redigera