Darmstädtisches Gesangbuch är en koralbok utgiven 1699 i Darmstadt. Koraler ur den infördes till Sverige av domkyrkoorganisten Johann Christian Friedrich Haeffner och är källa för en psalmmelodi som används i 1819 års psalmbok och Nya psalmer 1921 till psalmerna nr 89, 461 och 574.

Darmstädtisches Gesangbuch
GenreKoralbok
Utgivningsår1699

Psalmer

redigera