Danmarks kulturkanon (på danska Kulturkanonen) är en kulturkanon som består av en lista på över 108 danska konstverk i åtta kategorier, vilka officiellt har utsetts som särskilt betydelsefulla delar av Danmarks kulturarv.

Carex trinervis på plansch från 1861 i bokverket Flora Danica.

Danmarks kulturkanon lanserades av dåvarande kulturminister Brian Mikkelsen hösten 2004. Kulturminsteriet utsåg sju kommittéer, som i april 2005 började välja ut verk att ingå i kanon. Verken utsågs i kategorierna arkitektur, formgivning, bildkonst, teater, litteratur, film och musik. Dessutom utarbetades en särskild kanon i kategorin barnkultur. Kulturkanon presenterades i januari 2006.[1]

Både själva idén att utse ett antal verk som särskilt betydelsefulla och urvalsprocessen och det slutgiltiga innehållet har kritiserats från flera håll, och en rad alternativa kanon har föreslagits, bland annat genom omröstning bland Danmarks Radios lyssnare och tittare.[2] 2015 uppdaterade Dansklærerforeningen litteraturdelen av kanon, med tanke på rekommenderad läsning i landets grundskolor;[3] denna uppdatering har dock inte påverkat den officiella kanon som har oförändrat urval.[4]

ArkitekturRedigera

Kommittén för kategorin arkitektur bestod av arkitekten Lone Wiggers, professorn Carsten Juel-Christiansen, professorn Malene Hauxner, arkitekten Lars Juel Thiis, och arkitekten Kent Martinussen.

BildkonstRedigera

 
Fredrik V:s ryttarstaty

Kommittén för kategorin bildkonst bestod av skulptören Hein Heinsen (ordförande) , konsthistorkern Hans Edvard Nørregård-Nielsen, konsthistorikern Bente Scavenius, bildkonstnären Bjørn Nørgaard, samt bildkonstnären Sophia Kalkau.

Formgivning och konsthantverkRedigera

 
PH-lampan PH-5
 
Pantonstolen
 
Teservis från 1956 av Gertrud Vasegaard, Bing & Grøndahl

Kommittén för kategorin formgivning och konsthantverk bestod av arkitekten och lektorn Merete Ahnfeldt-Mollerup (ordförande), designern och keramikern Erik Magnussen, designern Astrid Krogh, keramikern Ursula Munch-Petersen och designern Louise Campbell.

FilmRedigera

Kommittén för kategorin film bestod av regissören Susanne Bier, filmkonsulenten Vinca Wiedeman, filmproducenten Tivi Magnusson, författaren Ole Michelsen samt programchefen Jacob Neiiendam.

LitteraturRedigera

Kommittén för kategorin litteratur bestod av professorn Finn Hauberg Mortensen, professorn Erik A. Nielsen, författaren Mette Winge, författaren Claes Kastholm Hansen och författaren Jens Christian Grøndahl.

MusikRedigera

KonstmusikRedigera

PopulärmusikRedigera

Kommittén för kategorin musik bestod av kör- och orkesterchefen Per Erik Veng, författaren Jørgen I. Jensen, redaktionschefen Torben Bille, forskningsbibliotekarien och författaren Inger Sørensen, samt musikern och författaren Henrik Marstal.

ScenkonstRedigera

Kommittén för kategorin scenkonst bestod av teaterchefen Flemming Enevold, chefdramaturgen Karen-Maria Bille, dramatikern Jokum Rohde, skådespelaren Sonja Richter samt författaren och recensenten Erik Aschengreen.

BarnkulturkanonRedigera

Urvalet uppstod spontant under arbetet med de övriga kanonkategorierna.

ReferenserRedigera

  • Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från artikel om kulturkanon på danskspråkiga Wikipedia

NoterRedigera

Externa länkarRedigera