Dalénum är ett område på södra i stadsdelen Skärsätra, Lidingö kommun. Dalénum var tidigare AGA:s fabriks- och kontorslokaler, där uppfinnaren och industrimannen Gustaf Dalén var verksam från 1912 fram till sin död 1937, därav namnet "Dalénum". AGA har sen nedläggningen av tillverkningen på området behållit sitt huvudkontor i de ursprungliga kontorslokalerna med cirka 120 anställda och aviserade under 2008 att koncentrera all Stockholmsverksamhet till ett nytt huvudkontor på samma område omfattande 6500 m² kontorsyta.[1]

I området bygger JM och Lidingö stad för närvarande ett stort bostadsområde där vissa av de gamla industrilokalerna kommer att integreras som delar i nybyggnationen i likhet med hur området Järla sjö i Nacka har vuxit fram, kombinerat med lokaler för olika typ av arbetsplatser. Totalt handlar det om 1000 nya bostäder och lokaler för minst 1000 arbetsplatser. Byggstarten var planerad till 2009 men det första spadtaget i Dalénum togs den 9 december 2010. De första boende flyttade in sommaren år 2012. Området kommer successivt att växa fram under en tioårsperiod.

Inom Dalénum kommer även 220 bostäder att uppföras med upplåtelseformen hyresrätt. Dessa förmedlas genom John Mattson Fastighets AB.

Kontor, butiker och andra kommersiella lokaler i området ägs, förvaltas och förmedlas av FastPartner AB.

Gatunamnen på många av de nya gatorna i området kommer att ha direkt koppling till Gustaf Daléns uppfinningar.

Av de ursprungliga byggnaderna från Daléns tid finns bland annat portvaktshuset, ackumulatorverkstaden, syrgasstationen och likriktarstationen från 1916 bevarade.

I området är den nya spårvagnshallen Lidingödepån under byggnad. Den ersätter tidigare anläggningar som funnits på ungefär samma plats sedan 1914.

Området trafikförsörjs genom Lidingöbanan med stationen Aga, Larsbergs brygga för pendelbåtslinjen Sjövägen samt två busslinjer.

BilderRedigera

Dalénum 2009 före ombyggnaden.

Dalénum under ombyggnad i juni 2013.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ AGA tecknade ett nytt 10-årigt hyreskontrakt med fastighetsägaren JM under 2008

Externa länkarRedigera