Döderhult

västra delen av tätorten Oskarshamn

Döderhult är en stadsdel i Oskarshamns tätort, Kalmar län och kyrkby i Döderhults socken, belägen i västra dalen av Döderhultsdalen.

Döderhults kyrka.

I orten återfinns Döderhults kyrka. Till stadsdelen Döderhult räknas förenklat allt väster om E22:an.

Bebyggelse har funnits länge i området, men tog särskild fart under 1960–1970-talen då flera småhusområden byggdes. Vidare återfinns Rödsleskolan i stadsdelen, grundskola för barnen i området och för barn i högstadieåldern från delar av övriga kommunen. Bebyggelsen följer ett ovalformat stråk in mot land med en stor parkdalgång i mitten. Söder om Riksväg 37/Riksväg 47 finns ett mindre industriområde.

Historia

redigera

Administrativa tillhörigheter

redigera

Döderhult har historiskt tillhört Döderhults socken. I samband med kommunreformen 1863 bildade socknen Döderhults landskommun. Landskommunen inkorporerades i Oskarshamns stad den 1 januari 1969. Staden ombildades i sin tur till Oskarshamns kommun den 1 januari 1971.

Befolkningsutveckling

redigera
Befolkningsutvecklingen i Döderhult 1960–1960[1][2]
År Folkmängd Areal (ha)
1960
  
1 638 161
Anm.: Före 1960 uppdelad på tätorterna/befolkningsagglomorationerna Norrby och Svalliden. Sammanvuxen med Oskarshamn 1965.
Befolkningsutvecklingen i Norrby 1945–1950[3][4]
År Folkmängd
1945
  
227 ##
1950
  
235 ##
Anm.: Sammanvuxen med Svalliden för att bilda tätorten Döderhult 1960.
 ## Som tätort/befolkningsagglomeration 1920–1950.


Befolkningsutvecklingen i Svalliden 1945–1950[3][4]
År Folkmängd
1945
  
647 ##
1950
  
867 ##
Anm.: Sammanvuxen med Norrby för att bilda Döderhult 1960.
 ## Som tätort/befolkningsagglomeration 1920–1950.

Källor

redigera