Cylinderbank betecknar i en förbränningsmotor de cylindrar som ligger i rad med varandra, rör sig samtidigt i samma riktning och dess ventiler påverkas av samma kamaxel/kamaxlar.

Antal cylinderbankar vid respektive motorkonfiguration