En W-motor är en variant av en V-motor med tre i stället för två cylinderbankar som tillsammans bildar en W-formation.

En 12-cylindrig Napier Lion i W12-utförande.