Cyklopenten är ett omättat cykliskt kolväte med summaformeln C5H8.

Cyklopenten
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnCyklopenten
Kemisk formelC5H8
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Se ävenRedigera