En cykloalken är en alken vars kolatomer bildar en sluten ring, men utan att uppvisa aromaticitet. En del cykloalkener som till exempel cyklobuten eller cyklopenten kan bilda polymerer.

Cyclopropene 2D skeletal.svg Cyclopropene-3D-balls.png
Cyklopropen är den enklaste cykloalkenen med bara tre kolatomer.
Cyclopentene-2D-skeletal.png Cyclopentene-3D-balls.png
Ciclopentadiene.svg Cyclopentadiene-3D-balls.png
Cyklopenten och cyklopentadien har båda fem kolatomer, men olika antal dubbelbindningar.

Se ävenRedigera