Cyborg

varelse med både organiska och biomekanitska kroppsdelar
För seriefiguren med samma namn, se Cyborg (seriefigur).
Ett exempel på en cyborg inom Science fiction

En cyborg är en cybernetisk organism, det vill säga en organism som består av såväl biologisk vävnad som syntetiska delar. Termen myntades 1960 av Manfred Clynes och Nathan Kline, i en artikel om möjligheten att använda självreglerande människa-maskin-system vid rymdresor.[1]

Fiktiva cyborger beskrivs som individer vars syntetiska kroppsdelar har smält samman med organisk vävnad.

Man kan hävda att cyborger inte uteslutande är fiktiva individer; människor med till exempel pacemaker eller konstgjorda hjärtan kan ses som exempel på cyborger som finns redan idag.

Cyborger är ett populärt tema inom science fiction-genren.

ReferenserRedigera

  1. ^ Cyborgs and Space," i Astronautics (September 1960), av Manfred E. Clynes och Nathan S. Kline.

Se ävenRedigera