Crescendo, förkortas cresc., är ett musikaliskt uttryck för tilltagande (ljud-)styrka. Crescendo är motsatsen till diminuendo.

Tecknet för crescendo det vill säga tilltagande ljudstyrka

Ett liknande tecken som < används i notskrift för att beteckna crescendo. Tecknet placeras under systemet som den dynamiska förändringen avser och kan då även "töjas ut" för att innefatta en längre passage.

I detta partitur ses användandet av tecknet för crescendo < och diminuendo >