Ett partitur är ett notblad som innehåller alla stämmor i ett musikaliskt verk, ställda under varandra längs en tidsaxel och sammanhållna med ackolader.

Ett partitur.

Partiturets omfattningRedigera

Ett partitur avser verk för fler än en musiker,[1] exempelvis stråkkvartett-, orkester-, körsats och liknande. I en orkester är det vanligen bara dirigenten som har partitur, musikerna spelar i stället från stämnoter för att minimera sidvändningen. Sångare brukar å sin sida sjunga från klaverutdrag.

Den vedertagna ordningen av instrumenten i partituret är att harpa och/eller piano placeras mellan slagverk och stråkar, där i regel också eventuella soloinstrument placeras. Orgelstämma sätts däremot under stråkstämmorna. Så kallade transponerade instrument (som noteras i en annan tonart än de klingar) har i regel samma notering i partituret som i den separata stämman, men för överblickens skull frångår man ibland denna princip och noterar samtliga instrument som de klingar; om möjligt använder man endast diskant- och basklav.[2]

I modern musik förekommer helt andra partiturtyper, t. ex. av schematiskt slag.[2]

BarockorkesterRedigera

Vilka instrument som ingår i en barockorkester varierar stort, så nedanstårnde besättning ger en känsla för partiturens storlek:

Klassisk orkesterRedigera

En wienklassisk orkester (det vill säga Haydn, Mozart, Beethoven) brukar ha följande stämmor i partituren. Stämmorna brukar finnas i nedanstående ordning uppifrån och ner.

Romantisk orkester/Stor modern orkesterRedigera

Stor orkester för Nibelungens ringRedigera

Partituren till Richard Wagners Nibelungens ring exemplifierar en större orkester. Partituren ger notation för:

plus kör och vokalister, det vill säga noter för 110 medverkande i orkestern.

Normalstor orkesterRedigera

Nibelungens ring-orkestern är dock en större orkester än vad som är normalt. En partitur för en vanligare besättning ger noter för:

KällorRedigera

  1. ^ https://www-ne-se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/partitur
  2. ^ [a b] Bra Böckers lexikon, 1978.