Cluster, kluster, tonkluster eller tonklunga är ett ackord som består av minst tre näraliggande toner i en skala. Ett typiskt cluster består av toner i en kromatisk skala och består av små sekunder. Om de tre tonerna c, ciss och d, i samma oktav, spelas samtidigt utgör de således ett cluster. Intervallen mellan tonerna kan också vara mindre än en liten sekund.[1]

Exempel på cluster-notation.
A och B är noterade med traditionell notskrift och består av bestämda tonhöjder.
C och D anger "valfria" tonhöjder inom det noterade intervallet.

Inom den västerländska konstmusiken introducerades termen av den amerikanske tonsättaren Henry Cowell i dennes bok New musical resources[2]. Cowell definierade cluster som ett ackord uppbyggt av endast stora eller små sekunder, men begreppet har senare utvecklats till att även gälla även klanger som bygger på mindre intervall.[1]

KällorRedigera

  1. ^ [a b] Åstrand Hans, red (1975). Sohlmans musiklexikon. 2, Campra-Fue. Stockholm: Sohlman. sid. 105 ff. Libris 8372039. ISBN 91-7198-022-9 
  2. ^ Cowell, Henry (1930) (på engelska). New musical resources.. New York: Knopf. Libris 2301922