Christopher Manderström

svensk ämbetsman och författare

Christopher Manderström, född den 2 december 1727 i Stockholm, död den 1 september 1788 i Stockholm, var en svensk ämbetsman, översättare och författare.

Christopher Manderström
Litografi av Johan Henric Strömer.

Biografi

redigera

Manderström var son till krigsrådet kammarherre Martin Ludvig Manderström och dennes hustru Maria Polhem, dotter till Christopher Polhem. Han gifte sig 1773 med drottning Sofia Magdalenas favorit, friherrinnan Virginia Charlotta Duvall, och blev farfar till Ludvig Manderström.

Han fick en vårdad uppfostran och inträdde 1746, efter att samma år ha studerat politik och historia i Uppsala, i kronprinsens tyska kansli. Här befordrades han 1749 till Adolf Fredriks handsekreterare, varefter hela hans återstående tjänstetid ägnades åt hovchargen. Han utnämndes 1752 till drottning Lovisa Ulrikas kammarherre, 1760 uppdrogs åt honom att biträda sin far i vissa delar av hovförvaltningen och fyra år senare blev Manderström kammarherre hos kronprins Gustav och senare dennes handsekreterare samt handsekreterare, hovmarskalk och överkammarherre hos Sofia Magdalena. År 1771 blev han ståthållareUlriksdals slott och upphöjdes samma år på samma gång som fadern i friherrligt stånd. Han tog 1781 avsked från hovmarskalkstjänsten.

Manderström uppträdde som skald à la Dalin och skrev även poem på latin och franska samt översatte till svenska franska teaterstycken och operor. År 1779 utgav han Försök till et svenskt rim-lexikon. Någon tid före sin död utgav han med en för den tiden hos oss ovanlig typografisk prakt en samling av sina dikter, kallad Mina poetiska arbeten 1788, vilken innehåller dels tillfällighetsrim på svenska, latin och franska, dels några översättningar till det förstnämnda av dessa språk. Bland skämtsamma stycken lästes en "Nyårsönskan" till den bekante morianen Badin samt en "Bruvisa" på uppländskt bygdemål med mycket nöje. Han var en av de första ledamöterna av Vitterhetsakademien.

Skrifter (urval)

redigera
  • Hetwäggen, betraktad til desz bruk och beskaffenhet (Stockholm, 1756)
  • Tal, hållet för kongl. svenska vitterhets academien, af fri-herre Christopher Manderström ... då han derstädes blef intagen den 24 nov. 1773 (Stockholm, 1773)
  • Försök til et svenskt rim-lexicon (Stockholm, 1779)
  • Mina poëtiska arbeten (Stockholm, 1788)

Översättningar (urval)

redigera

Källor

redigera

Externa länkar

redigera