Christoph Reusner, bokförläggare och bokbindare verksam i Stockholm. Han gav ut boken "Gottselige Haus- und Kirchen-Andacht" 1675, för Tyska församlingen. Troligen bidrog han till texter eller bearbetningar av vissa psalmer som senare kom att översättas till svenska. Han finns inte namngiven som upphovsman i någon av de svenska psalmböckerna, men antas vara författare till en psalm.

PsalmerRedigera