Christina Henningsdotter von Arbin, född 27 oktober 1942 i Stockholm, är en svensk arkitekt och kulturvårdare.

Hon studerade vid KTH och tog arkitektexamen 1967. Hon var 1967-1971 anställd vid Uddén & Wåhlström arkitektkontor, 1971-1976 vid Statens institut för byggnadsforskning, 1976-1989 vid Riksantikvarieämbetet (RAÄ), där hon 1978 blev avdelningsdirektör och 1986-1989 var chef för planeringssekretariatet. Efter en tjänst som programsekreterare hos Sveriges Arkitekters Riksförbund 1989-1990 återvände hon till RAÄ, där hon 1990-1995 var avdelningschef för byggnadsavdelningen, stabschef 1995-2000 och överantikvarie 2000-2003. 2003 utnämndes hon till överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer för perioden 2003-2007.

Nationella regeringsuppdrag

redigera

2007-2009 Särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor inom museisektorn Avrapporterat i SOU 2009:15 Kraftsamling! – museisamverkan ger resultat. 1995 Sekreterare i "Kulturutredningen" med särskilt ansvar för kapitel 18 ”Kulturarv – grunden vi står på”, Kapitel 19 ” Kulturmiljövård i ett brett perspektiv” samt kapitel 25 ”Arkitektur och samhällsplanering” i utredningens slutbetänkande SOU 1995:8 ”Kulturpolitikens inriktning". 1992 Särskild utredare av former för kulturstöd vid ombyggnad. Avrapporterat i SOU 1992:107 Kulturstöd vid ombyggnad

Internationella uppdrag

redigera

1997–2003 ordförande i den av kulturministrarna i länderna runt Östersjön tillsatta ”Monitoring Group on Heritage Co-operation in the Baltic Sea States”, 2002–2003 svensk representant i styrelsen för Nordiska världsarvskontoret i Oslo, 1986–1989 Sveriges representant, samt ordförande i den europeiska styrgruppen för Europarådets landsbygdskampanj, 1977–1995 Sveriges delegat i Europarådets styrkommittéer med ansvar för kulturarvsfrågor (strukturen för hur kulturarvsfrågorna hanterades bytte under denna period skepnad ett par gånger) samt ordförande i kommittén 1982-85 samt ordförande och delegat i ett stort antal arbetsgrupper och utskott under hela mandatperioden.

Styrelseuppdrag

redigera

Har varit Ledamot i Statens fastighetsverk, Svenska lagerhus, Arkitekturmuseet, Birgittastiftelsen, Nya Idun, Europa Nostra, Stiftelsen Kulturarv utan gränser. Stiftelsen Falu Gruva och Stiftelsen Drottningholms Slottsteater. Är vice ordförande i Svenska Atheninstitutets vänner och sedan 2006 ledamot av Kungliga Patriotiska sällskapets förvaltningsutskott och sedan 2016 dess vice ordförande.

Utmärkelser

redigera

Källor

redigera