Jan Christer Eirefelt, född 4 maj 1942 i Falkenberg, är en svensk politiker (folkpartist) och ämbetsman.

Eirefelt har varit egen företagare och byggnadstekniker. Han var riksdagsledamot 1979–1998, invald i Hallands läns valkrets. Eirefelt var 1988–1994 riksdagens andre vice talman och 1994–1998 dess tredje vice talman. Som riksdagsledamot var han framför allt aktiv i näringsutskottet där han var suppleant 1979–1982 och 1988–1994, ledamot 1982–1985 samt vice ordförande 1985-88 och 1995-98. Han var även suppleant i kulturutskottet och socialutskottet samt ledamot av krigsdelegationen.

Åren 1985–1994 var Eirefelt styrelseledamot i Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor och 1992–1994 dess ordförande. Eirefelt har också varit styrelseledamot i bland annat Riksgäldskontoret och Sveriges Riksidrottsförbund och har haft statliga utredningsuppdrag i 1980 års abortkommitté 1980–1983, Ägarutredningen 1985–1990, Konkurrenskommittén 1989–1991 och Idrottsutredningen 1996–1998.

Eirefelt har varit ledamot i Folkpartiets styrelse och i riksdagsgruppens förtroenderåd. Åren 1990–1995 ingick han i Folkpartiets partiledning.

Eirefelt var landshövding i Gävleborgs län från 1 januari 2003 till 30 september 2007.

Utmärkelser redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera


Företrädare:
Tage Sundkvist
Näringsutskottets vice ordförande
1985–1988
Efterträdare:
Hadar Cars
Företrädare:
Karl Erik Eriksson
Riksdagens andre vice talman
1988–1994
Efterträdare:
Görel Thurdin
Företrädare:
Bertil Fiskesjö
Riksdagens tredje vice talman
1994–1998
Efterträdare:
Rose-Marie Frebran
Företrädare:
Hadar Cars
Näringsutskottets vice ordförande
1995–1998
Efterträdare:
Barbro Andersson Öhrn
Företrädare:
Lars Eric Ericsson
Landshövding i Gävleborgs län
2003–2007
Efterträdare:
Barbro Holmberg