Chartismen var en rörelse för social och politisk reform i Storbritannien under mitten av 1800-talet. Namnet kommer av People's Charter från 1838, som beskrev rörelsens viktigaste målsättningar.

Det stora chartistmötet på Kennington Common, 1848.

Chartismen följde tidigare radikala rörelser som begärde utvidgad rösträtt, och kom efter att reformakten 1832 antagits, vilken gav rösträtt åt huvuddelen av den manliga medelklassen, men inte åt den arbetarklass som då växte fram. Många radikaler höll tal om "förräderiet" mot arbetarklassen och att deras intressen offrats av regeringen.

Chartismen innehöll en stor mängd olika organisationer.